„Bizonyos célra vezető legrövidebb s legjobb, és így leghelyesebb út csak egy lehet; bal, göröngyösebb és hosszabb pedig számtalan van.”

Gróf Széchenyi István

Bemutatkozás

Dr. Solymosi Erzsébet LL.M.

A doktori címet 2014-ben a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog és Államtudományi Karán szereztem meg. Jogi tanulmányokat folytattam továbbá Salzburgban a Paris Lodron Universitäten, ahol lehetőségem volt a német szaknyelv elsajátítására is. 

A diploma megszerzését követően szakmai gyakorlatomat ügyvédi irodáknál töltöttem ügyvédjelöltként, amely során széleskörű tapasztalatot szereztem a polgári jog különböző területein, mint például ingatlanjog, gazdasági társaságok joga, kötelmi jog, követeléskezelés.

Kiemelkedő gyakorlatot szereztem továbbá agrárjogból, ugyanis a jelölti évek alatt kezdetben talán véletlenül, majd célirányosan olyan irodában helyezkedtem el, ahol termőföldekkel kapcsolatosan tevékenykedhetek. Ezen évek során volt lehetőségem az állami földek hasznosításában, értékesítésének lebonyolításában szervesen részt venni majd ezen folyamatokat a másik oldalról és szemszögből is megismerni, így aktívan belefolytam a magyar gazdák és agrár szektorban tevékenykedő jogi személyek különböző támogatási, földszerzési, föld elidegenítési vagy hasznosítási ügyeibe.

A tevékenységem során számos egészségügyi jogi kérdéssel találkoztam, amely terület szintén felkeltette az érdeklődésemet, így annak érdekében, hogy ezen kérdéskörben is magasabb szintű tudás birtokában tudjak jogi segítséget nyújtani, egészségügyi szakjogászi diplomát szereztem. 

 

Tapasztalataim alapján a lelkiismeretes, szívvel-lélekkel végzett munkám és az ügyekbe való „beleélésem” a legtöbb esetben sikert arat. Célom, hogy a hozzám fordulók jogi problémáit professzionálisan, ügyfélközpontúan és hatékonyan oldjam meg.

Azon vagyok és leszek, hogy meglévő ügyfeleim bizalmát a rám jellemző lelkes munkavégzéssemel és korrekt tájékoztatásommal megőrizzem és leendő ügyfeleim bizalmát elnyerjem.

Tevékenységeim

Agrárjog

 • termőföldekkel (külterületi,-, zártkerti ingatlanok) kapcsolatos okiratok szerkesztése, véleményezése, teljes körű ügyintézés
 • adásvételi szerződés
 • ajándékozási szerződés
 • csere szerződés
 • haszonbérleti szerződés
 • elfogadó nyilatkozat…
 • agrár támogatásokkal kapcsolatos jogi tájékoztatás nyújtás
 • peres képviselet (közigazgatási perek, polgári perek egyaránt)

Ingatlanjog

 • Lakás és egyéb ingatlan adásvételének teljeskörű ügyintézése
 • Társasházi alapító okiratok ügyintézése
 • Telekalakítás
 • Ingatlannal és a kapcsolódó vagyoni értékű jogokkal kapcsolatos tanácsadás és képviselet
 • Telekviták (elbirtoklás, beépítés, ráépítés, szomszédjogok megsértése) során jogi képviselet

Társasági jog

 • Gazdasági társaságok alapítása, módosítása
 • Cégek átalakulásának bonyolítása
 • Közgyűlésekhez, taggyűlésekhez szükséges dokumentumok elkészítése
 • A jogszerű működéshez és kereskedelmi jogokhoz kapcsolódó szerződések készítése
 • Társasági részesedések átruházásának ügyintézése

Követeléskezelés

 • Fizetési felszólítások, fizetési meghagyások elkészítse, kibocsátása
 • Végelszámolások bonyolítása
 • Peres és peren kívüli képviselet
 • Felszámolási eljárások

Egyéb szerződések véleményezése, szerkesztése

 • vállalkozási szerződés
 • megbízási szerződés
 • bérleti szerződés
 • szolgalmi jogi szerződés
 • kölcsön-, engedményezési szerződés
 • jelzálog alapító szerződés
 • tartási-, életjáradéki szerződés

Közigazgatási és polgári peres eljárásokban képviselet, valamint a jogviták tárgyalás, megegyezés útján történő rendezése. 

(Közigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálata, kártérítési igények, személyhez fűződő jogok-, egészségügyi ellátás okán elszenvedett-, sérelmek felmérése és igények érvényesítése során képviselet ellátása)

Jogi Tanácsadás

A jogi kérdésekkel kapcsolatban a tényállás részletes feltérképezését követően Ügyfeleimnek tájékoztatást nyújtok, felvázolom a jogi lehetőségeiket.

Ügyfeleimmel közösen a legmegfelelőbb megoldást kiválasztva döntünk a szükséges jogi lépésekről, szükség esetén képviselem a hatósági, polgári peres, nemperes eljárások során.

Kapcsolat

Az Adatvédelmi tájékoztató ide kattintva megtekinthető

TÁJÉKOZTATÁS

Ezt a honlapot a Budapesti Ügyvédi Kamarában bejegyzett ügyvédeként tartom fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint. Az ezzel kapcsolatos szabályzatok, és egyéb szabályozók – az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt – a Magyar Ügyvédi Kamara honlapján találhatóak. Felhívom kedves Ügyfeleim figyelmét arra, hogy a honlapon elérhető tartalmak nem minősülnek ajánlattételnek. A honlap kizárólag azt a célt szolgálja, hogy Ön információt szerezhessen a honlap fenntartójának ügyvédi tevékenységéről.

JOGI NYILATKOZAT

A honlapon a közzététel idejének megjelölésével fellelhető jogszabályi hivatkozások, utalások tartalma idővel hatálytalanná válhat. Ezen tényezőkre figyelemmel a honlapon megjelenő adatok, tájékoztatások valóságtartalmáért felelősség nem vállalható. A honlap külső weboldalakra mutató hivatkozásokat is tartalmazhat. A külső honlapokat független harmadik személyek üzemeltetik, akikre befolyás nem gyakorolható, így a külső honlapok elérhetőségéért, tartalmáért vagy felhasználásáért felelősség nem vállalható. A honlap teljes szöveges és grafikai tartalma szerzői jogi védelem hatálya alatt áll. Minden jogot fenntartva. A honlap sem egészben, sem részben nem reprodukálható. Jelen honlap bármely részének, grafikai elemeinek vagy teljes egészének módosítása, terjesztése, nyilvános bemutatása, más szellemi alkotásba, kiadványba vagy honlapba történő beépítése vagy más elektronikus rendszerben történő tárolása szigorúan tilos.